Πώς να οικοδομήσουμε ένα suv. Μέρος του πρακτική.

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τη σωστή κατασκευή ενός suvΕίναι σχεδόν βέβαιο ότι η γνώμη μου σε επιλεγμένα σημεία δεν συμπίπτει με τη γνώμη της πλειοψηφίας αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούν. Αυτό θα είναι το opus για την οικοδόμηση ενός υψηλή βατότητα και αξιόπιστο.